Związek OZPN w Jeleniej Górze

Już od wielu lat krzewimy sport w młodych talentach Jeleniej Góry i Okręgu.

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jeleniej Górze powstał 10 grudnia 1976 roku co było konsekwencją przeprowadzonej reformy administracyjnej kraju a tym samym utworzenie 49 województw.

Zgodnie z decyzją centrali czyli Polskiego Związku Pilki Nożnej w Warszawie polecono utworzenie regionalnych związków piłki nożnej działającym w każdym
z województw.

Również w Jeleniej Górze powstał Okręgowy Związek Piłki Nożnej, który zapoczątkował swoją działalność 10 grudnia 1976 po odbyciu założycielskiego zebrania wyborczego. OZPN Jelenia Góra w latach 1976 - 1991 funkcjonuje w strukturach Wojewódzkiej Federacji Sportu.

Pierwszym Prezesem OZPN Jelenia Góra wybrany został Ireneusz Włodarczyk ponadto w skład Zarządu weszli między innymi V-ce Prezes Mieczysław Prussak Jerzy Madej V-ce Prezes ds. Organizacyjnych, Józef Witkowski V-ce Prezes ds.Rozgrywek, Michał Antoniszyn V-ce Prezes ds. Sędziowskich, Sekretarzem Związku był Jerzy Gierlicki członkami zarządu byli Kazimierz Bany, Henryk Musiał, Kazimierz Żłobicki, Marian Wójcik, Marian Bartosiewicz.

W roku 1980 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Związku na którym to wybrano nowe władze na kadencję 1980 - 1984.

Prezesem Związku został wybrany Stanisław Konat , V-ce Prezes ds. Organizacyjnych Ryszard Misiek, V-ce Prezes ds. Rozgrywek .Iózef Witkowski, V-ce Prezes ds. Sędziowskich Michał Antoniszyn , Sekretarzem Związku został Marian Bartosiewicz którego w lipcu 1983 roku zastąpił Andrzej Kowal.
Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w roku 1984 nie przynosi zmiany na stanowisku Prezesa Związku ponownie wybrany zostaje Stanisław Konat, który jednak nie wypełnia mandatu do końca kadencji i w roku 1986 z przyczyn osobistych rezygnuje z pełnionej funkcji, odchodząc również z Zarządu Związku.
Prezesem na dokończenie kadencji zostaje wybrany Roman .lagusiak który pełni funkcję Prezesa OZPN Jelenia Góra do lutego 1989 roku, Sekretarzem Związku jest Andrzej Kowal.

W lutym 1989 roku w Jeleniej Górze odbywa się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze na którym to Prezesem wybrano Olgierda Poniźnika który funkcję tą pełni do listopada 1992 roku.

W międzyczasie na początku roku 1991 Okręgowy Związek Piłki Nożnej wychodzi ze struktur Wojewódzkiej Federacji Sportu i z inicjatywy Prezesa Olgierda Poniźnika i ówczesnego Sekretarza Związku Andrzeja Kowala zostają złożone w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze stosowne dokumenty niezbędne przy rejestracji Stowarzyszenia.

Początek kwietnia 1991 to oficjalna data utworzenia Jeleniogórskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze którego to siedzibą jest pomieszczenie biurowe mieszczące się w budynku Stadionu Miejskiego w Jeleniej Górze przy ulicy Złotniczej 12.
Nazwa Jeleniogórski OZPN pozostaje do roku 1999 a mianowicie do zmian w podziale administracyjnym kraju i tym samym likwidacji województwa jeleniogórskiego i powstaniu województwa dolnośląskiego a w konsekwencji utworzenia Dolnośląskiego ZPN wówczas to Jeleniogórski OZPN przechodzi do dawnej nazwy a mianowicie Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jeleniej Górze.

Listopad 1992 roku to kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze które odbyło się W Domu Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach i powołanie nowych władz, Prezesem JOZPN zostaje wybrany Janusz Tolstołucki a Sekretarzem Związku pozostaje Andrzej Kowal.

Kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze odbywa się 23 listopada 1996 roku w Jeleniej Górze na którym to delegaci wybierają nowe władze Związku w osobach: Janusz Tolstołucki Prezes Związku , Ryszard Szyngier V-ce Prezes ds.Organizacyjnych, Adam Kownacki V-ce Prezes ds. Sportowych, Ryszard Skoczny V-ce Prezes ds. Szkolenia, Erwin Koronowski V-ce Prezes ds.Sędziowskich. W skład Zarządu wchodzą również Andrzej Kowal Sekretarz, członkowie zarządu: Kazimierz Wolf, Bolesław Iwaszkiewicz, Mieczysław Maćkowiak, Adam Kasprzyk , Mieczysław Stulin, Stanisław Czekanowski, Daniel Szatkowski. Komisję Rewizyjną tworzą: Janusz Krupiński - Przewodniczący, Członkowie Edmund Szostak, Zbigniew Madurowicz, Marian Wójcik, Ryszard Blicharz,

Na dzień 25 listopada 2000 roku zostaje zwołane kolejne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Związku które odbywa swoje obrady w Sali Konferencyjnej Straży Granicznej w Lubaniu Śląskim.

W wyniku glosowania tajnego do zarządu weszli pełniąc jednocześnie następujące funkcje: Janusz Tolstołucki - Prezes Zarządu, V-ce Prezes Urzędujący Andrzej Kowal, V-ce Prezes ds. Organizacyjnych Ryszard Szyngier , Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego Andrzej Szczełkun, Przewodniczący Wydziału Szkolenia Sławomir Celt, Członkowie Zarządu: Andrzej Jasiński , Erwin Koronowski, Adam Kownacki, Alfred Kołodziński, Andrzej Tyc, Sławomir Orzech, Franciszek Sarżyński, Kazimierz Wolf.  Komisja Rewizyjna: Janusz Kropiński - Przewodniczący, Członkowie:Wiesław Kasperczyk, Grzegorz Kopczyński, Mariusz Merda, Marian Wójcik.

W marcu 2003 roku następuje zmiana Prezesa Związku w miejsce zmarłego w lutym Janusza Tołstołuckiego Zarząd na swym marcowym posiedzeniu powołuje Andrzeja Kowala na funkcję Prezesa.

27 listopada 2004 roku ponownie w Lubaniu Śląskim odbywa się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze OZPN Jelenia Góra na którym zostają wybrane nowe władze Związku na kolejną kadencję 2004 - 2008 .

W skład Zarządu weszli: Andrzej Jasiński , Edward Kaput, Alfred Kołodziński, Andrzej Kowal, Adam Kownacki, Mieczysław Maćkowiak, Sławomir Orzech, Bogdan Rudak, Franciszek Sarżyński, Ryszard Szyngier, Kazimierz Wolf, Sławomir Celt został wybrany Przewodniczącym Wydziału Szkolenia a Andrzej Szczełkun Przewodniczącym Wydziału Sędziowskiego obydwaj Przewodniczący zgodnie ze statutem wybierani byli na Walnych Zebraniach Wydziałów Szkolenia i Sędziowskiego. Prezesem wybrano Andrzeja Kowala, V -ce Prezesami zostali ds. Organizacyjnych Ryszard Szyngier ds. sportowych Adam Kownacki. 24 czerwca 2005 roku następuje zmiana w składzie Zarządu w miejsce Andrzeja Szczełkuna zostaje dokooptowany Marian Wójcik.
Jednocześnie obowiązki Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego przejmuje Franciszek Sarżyński.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie: Przewodniczący Przemysław Marcinkowski , Członkowie: Wiesław Kasperczyk, Grzegorz Kopczyński.

08 marca 2008 roku w Sali konferencyjnej Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze OZPN Jelenia Góra na kolejną kadencję kończącą się w roku 2012.

W skład Zarządu weszli: Andrzej Kowal, Andrzej Jasiński, Kazimierz Wolf, Ryszard Szyngier. Adam Kownacki, Janusz Kropiński, Alfred Kołodziński. Bogdan Rudak, Edward Kaput, Sławomir Orzech, Mieczysław Maćkowiak oraz z "urzędu" po wyborach na Walnych Zebraniach Wydziału Sędziowskiego i Wydziału Szkolenia odpowiednio Franciszek Sarżyński i Stanisław Zapiór pełniąc odpowiednio funkcje Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego i Wydziału Szkolenia. Nowo wybrany Zarząd wybrał na Prezesa Andrzeja Kowala natomiast funkcje V-ce Prezesów powierzono ds. organizacyjnych Ryszardowi Szyngierowi ds. sportowych Adamowi Kownackiemu.

Komisja Rewizyjna na kadencję 2008 - 2012 przedstawia się następująco: Przewodniczący Przemysław Marcinkowski, Członkowie: Bogdan Kaczmarczyk Wiesław Kasperczyk i Andrzej Muniak.

W czerwcu 2010 roku dochodzi do Nadzwyczajnego Zebrania Wydziału Sędziowskiego który to powołuje nowe władze środowiska sędziowskiego a tym samym następuje zmiana w Zarządzie Związku i na stanowisku Przewodniczącego. W miejsce Franciszka Sarżyńskiego zostaje wybrany Ireneusz Wojtowicz.

3 marca 2012 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego OZPN Jelenia Góra dokonano wyboru na Prezesa OZPN Jelenia Góra jednogłośnie w głosowaniu jawnym (100 głosów za, brak głosów przeciw i wstrzymujących się) - Pana Andrzeja Kowala (kadencja 2012-2016).
Ponadto w skład Komisji Rewizyjnej powołano: Arkadiusza Cichonia, Bogdana Kaczmarczyka, Wiesława Kasperczyka, Janusza Kropińskiego i Andrzeja Muniak.

W wyniku głosowania dokonano także wyboru Zarządu OZPN Jelenia Góra w składzie (w/g ilości otrzymanych głosów) w osobach: Andrzej Domin, Andrzej Jasinski, Edward Kaput, Alfred Kołodziński, Adam Kownacki, Tomasz Kowalczyk, Andrzej Kozina, Mieczysław Maćkowiak, Ryszard Szyngier, Waldemar Wiktor i Stanisław Zapiór.

12 marca 2016 roku odbył się kolejny zjazd Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego OZPN Jelenia Góra, gdzie dokonano nowych wyborów, między innymi na Prezesa OZPN Jelenia Góra  kandydowały 2 osoby - Andrzej Kowal i Robert Stachowski gdzie w głosowaniu jawnym  Pan Andrzej Kowal otrzymał 110 głosów a Pan Robert Stachowski 2 głosy i tym samym Pan Andrzej Kowal został wybrany na Prezesa OZPN Jelenia Góra na kadencjię 2016-2020.
Powołano w skład Komisji Rewizyjnej następujące osoby: Bogdan Kaczmarczyk, Wiesław Kasperczak, Arkadiusz Cichoń i Tadeusz Duda.

W wyniku głosowania dokonano także wyboru Zarządu OZPN Jelenia Góra w składzie (w/g ilości otrzymanych głosów) w osobach: Andrzej Jasinski, Tadeusz Chwałek, Iwona Kobierecka, Adam Kownacki, Tomasz Kowalczyk, Waldemar Wiktor, Krzysztof Jahn, Stanisław Zapiór, Zbigniew Mitera, Mieczysław Maćkowiak, Tomasz Szopa i Mieczysław Kutrowski.

W związku z przejściem na emeryturę Andrzeja Kowala ( dotychczasowego Prezesa Związku ) Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze na swym posiedzeniu uchwała z dnia 02 marca 2018 roku powieżył z dniem 01 maja 2018 roku Iwonie Kobiereckiej funkcję Prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze. Jednocześnie Zarząd Związku na posiedzeniu w dniu 19 października 2018 roku przyznał tytuł Honorowego Prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze Andrzejowi Kowalowi.

Andrzej Kowal pozostał w strukturach Związku jako członek Zarządu.

Newsletter

Wybierz dział aktualności który Cię interesuje a gdy będziemy mieli nowe wiadomości, dostaniesz je prosto na e-mail.

reklama
zina-koszulka

Wszystkie prawa zastrzeżone - OPZN Jelenia Góra 2014

Realizacja - Lakre.pl